Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

De Schilderswijk

De Mussen ligt in het hart van de Haagse Schilderswijk. De Schilderswijk is een bruisende multiculturele wijk in de meest gesegregeerde stad van het land. Bewoners van de wijk kampen met achterstand op velerlei gebied. Maar er gaan ook veel zaken goed in de wijk! Ondanks het feit dat zo veel mensen, met zoveel verschillende achtergronden opeengepakt wonen in het armste stukje Nederland, is de Schilderswijk ook een bruisende wijk. Er heerst een bijzondere dynamiek en samenhorigheid in de wijk. Nergens in Den Haag zijn zoveel vrijwilligers actief en de jongeren in de wijk zijn steeds hoger opgeleid!