Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Werkwijze

Missie van De Mussen is het bieden van kansen op ontwikkeling voor kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. Dit doen wij door het aanbieden van een integraal programma op het gebied van participatie, bewegen & gezondheid, kunst & cultuur en natuur & techniek. De basis van ons programma is enerzijds vanuit de wensen en vragen van wijkbewoners en anderzijds een antwoord op ontwikkelingen die wij signaleren in de wijk, stad en samenleving.

Bij De Mussen kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten en zich ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en talenten van onze bezoekers. Met aandacht voor de eigen wensen en eigen mogelijkheden wordt gekeken naar een passend aanbod.

Leidraad hierbij is de participatieladder: 

Bij elke trede op de ladder is er een bijpassend programma.

Zo bereiken de Schilderswijk Moeders en de ambassadeurs van het Vadercentrum geïsoleerde wijkbewoners (trede 1) en stimuleren hen om naar laagdrempelige activiteiten in het buurtcentrum te komen (trede 2). Hierbij valt te denken aan koffieochtenden en verschillende inloopactiviteiten. Vanuit deze laagdrempelige activiteiten kunnen bezoekers deelnemen aan een scala van cursussen en workshops op velerlei gebied (trede 3). Na verloop van tijd zien we vaak dat bewoners zo enthousiast raken dat zij als vrijwilliger aan de slag willen gaan, in De Mussen of daarbuiten (trede 4). Vanuit hernieuwd zelfvertrouwen ontstaat veelal de wens om betaald te gaan werken, een stap daartoe is werken onder begeleiding, hetgeen De Mussen kan bieden met en STIP baan (trede 5). Van daaruit kunnen mensen, met begeleiding van een mentor van de Werkplaats een reguliere baan zoeken op de arbeidsmarkt (trede 6).