Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

LKP & VSD

Mussen verzorgt het Leer Kansen Profiel (LKP) en de Verlengde Schooldag (VSD) voor diverse scholen. Met het LKP en de VSD wordt de onderwijstijd voor kinderen verlengd, met als doel om hen betere onderwijskansen te bieden. De verlengde leertijd wordt gebruikt voor het aanbieden van extra lessen taal, algemene ontwikkeling en talentontwikkeling.

De Mussen verzorgt LKP- en VSD lessen op het gebied van:

  • voeding & koken
  • natuur & techniek
  • media & communicatie
  • wetenschap & technologie
  • culturele vorming
  • beweging & gezondheid

De afgelopen jaren zijn door De Mussen verschillende leerlijnen ontwikkeld voor o.a.:  grote motoriek, kleine motoriek, sport, voeding & koken, natuur & techniek, muziek, rappen, kunst (in samenwerking met het Mauritshuis), ICT (mediawijsheid, programmeren, blind leren typen), dansen, drama, handvaardigheid. Deze inspirerende lessen worden op de scholen gegeven en maken onderdeel uit van het schoolcurriculum. De Mussen beschikt over een divers en kundig docententeam. Het zijn professionals die zijn opgeleid en ervaring hebben in een specifiek vak en het klassenmanagement beheersen.

Meer informatie over de LKP en VSD bij Suzan Coolen.