Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Leerwerkbedrijf

Het leerwerkbedrijf De Mussen biedt 15 mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een kans om werkervaring op te doen. Op deze manier kunnen wijkbewoners de stap maken naar trede 4 van de participatieladder. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten: mensen kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en de organisatie kan meer medewerkers inzetten als assistent in het jeugdwerk, bij het beheer, als gastvrouw of gastheer, bij de administratie of in de schoonmaak. Met meer handen kunnen we meer betekenen voor de wijk! Meer informatie over het leerwerkbedrijf bij Tobias Vastenhout