Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

De wijk in cijfers

De wijkbevolking kent 149 verschillende nationaliteiten, 89% van de wijkbewoners heeft een migratieachtergrond.

Er wonen relatief veel jonge mensen in de wijk: 33% van de wijkbewoners is jonger dan 19 jaar. De Schilderswijk is het meest dicht bevolkte stukje Nederland: nergens in het land wonen meer mensen per km². De wijk is een versteende wijk: voor 90% bebouwd met meerlaagse behuizing en er zijn weinig groenvoorzieningen in de wijk.

Nergens in Nederland wonen zoveel burgers zonder werk en met een geringe opleiding, als in de Schilderswijk. Volgens de gemeentelijke cijfers heeft 21,3 % van de bewoners en 28,3 % van de jongeren uit de Schilderswijk geen baan. Mensen die de wijk goed kennen gaan ervan uit dat er in ieder geval veel meer jongeren werkloos zijn: veel jongeren laten zich, om uitleenlopende redenen, niet als werkzoekend registreren. Veel bewoners in de wijk zijn laagopgeleid: 46% heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De wijk kent veel (verborgen) armoede: 58% van de bewoners van de wijk heeft langdurig een minimum inkomen en 23% van de wijkbewoners heeft schulden. Het gemiddelde inkomen in de wijk is € 16.000,- per jaar en 14% van de wijkbewoners bezuinigt op primaire levensbehoeften. Bewoners van de Schilderswijk zijn ook minder gezond dan bewoners in de rest van Den Haag: 36% van de wijk heeft één of meer chronische ziekten. 20% van de bewoners uit de Schilderswijk kampt met ernstig overgewicht (kinderen 29%). 1 op de 6 inwoners voelt zich heel eenzaam, bewoners hebben 20% meer kans dan bewoners in de rest van Den Haag om een depressie te krijgen.

Maar niet alles is zo somber als bovenstaande cijfers suggereren, er zijn ook veel positieve tendenzen:

Er zijn 42 zelforganisaties in de wijk actief die proberen om de wijk leefbaarder te maken. In de Schilderswijk zijn meer wijkbewoners als vrijwilliger actief (18%) dan in de rest van Den Haag (16%). Naast veel bewoners zonder startkwalificatie is 16,5 % van de bewoners hoog opgeleid, met name jongeren hebben een inhaalslag gemaakt en hebben onderwijs gevolgd op HBO en universitair niveau.