Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Onderwijs in de Brede Buurt zone

De Mussen maakt, met een aantal omringende basisscholen, onderdeel uit van de Brede Buurt Zone Schilderswijk-Oost. In de Brede Buurt Zone wordt een impuls gegeven aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

In de brede buurtzone werken scholen en het buurtcentrum intensief samen en worden activiteiten met elkaar afgestemd. Zo worden kinderen en ouders vanuit de scholen doorverwezen naar activiteiten van De Mussen. Als kinderen, om welke reden dan ook, in de knel dreigen te raken worden de zorgen hierom met elkaar gedeeld en wordt er gezamenlijk gezocht naar een oplossing.

Daarnaast biedt De Mussen de scholen extra lessen aan in het kader van het leerkansenprofiel (LKP) en organiseren we een Zomerschool. Daarnaast bieden we activiteiten aan tijdens margedagen van de scholen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze geïntegreerd aanpak kinderen de meeste kans biedt op een succesvolle school loopbaan.