Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Wie zijn wij?

Kansen bieden op ontwikkeling

Meester de Bruin richtte in 1926 De Mussen op met als doel om er voor te zorgen dat de kinderen in de Schilderswijk beter terecht kwamen. Financieel gesteund door de Haagse Burgerij bood hij kansarme kinderen uit de Schilderswijk een eigen plek om een vak te leren en zich te ontspannen. Sindsdien is de Schilderswijk  enorm van aanzien en samenstelling veranderd,maar de missie van De Mussen is nog steeds onverminderd  om kinderen, jongeren en hun ouders  kansen te bieden op  ontwikkeling. Dat is nog steeds nodig, want ook in het begin van de 21ste eeuw groeien veel kinderen in de Schilderswijk nog steeds op met achterstanden op sociaal, economisch en cultureel gebied.
Na bijna een eeuw werkzaam te zijn in de Schilderswijk is De Mussen een begrip in, en ook buiten, Den Haag.  De Mussen onderscheidt zich met de volgende kenmerken:

Kleinschaligheid
De Mussen is een relatief kleine instelling met een overzichtelijk aantal medewerkers.
De bezoekers worden gekend en op een persoonlijke manier benaderd. De kleinschaligheid zorgt er verder voor dat de lijnen kort zijn en dat direct kan  worden ingespeeld op behoeften en signalen van bezoekers.

Zelfstandigheid
De Mussen is het oudste zelfstandige buurthuis van Nederland en een van laatste in Den Haag. Deze zelfstandigheid is in het verleden zwaar bevochten en heeft De Mussen veel opgeleverd, met name de vrijheid onafhankelijk te zijn en naar eigen inzicht, soms tegen de tijdgeest in, de organisatie en activiteiten in te richten.

Worteling in de Haagse Samenleving
De Mussen werkt samen met tal van andere instellingen en organisaties (zie samenwerking).
Daarnaast wordt De Mussen al 85 jaar gesteund door honderden donateurs uit Den Haag en van ver daarbuiten, die De Mussen een warm hart toedragen. Van deze donaties kan de Mussen extra activiteiten organiseren of inventaris aanschaffen. Het streven is om komende jaren weer in toenemende mate samenwerking aan te gaan met het Haagse bedrijfsleven. Daarnaast zal er getracht worden om  extra private middelen te werven bij fondsen, bedrijven en particulieren.