Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

ANBI

Contactgegevens:
Stichting voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
070-3888700
info@demussen.nl

Fiscaal nummer:
8050.86.523

Bestuursleden:

Dhr. R.B.M. Schuurman (voorzitter)
Dhr. V.M. Kool (secretaris)
Dhr. J.J.L. Custers (penningmeester)
Mw. T. Kraan
Dhr. A. Kajouane
Dhr. R. van der Velden

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De CAO kunt u hier vinden.

De bestuursleden van De Mussen ontvangen voor hun werk geen beloning.

Doelstelling:
De originele statuten van De Mussen stammen uit 1926, en vermelden het volgende:

  • De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontspanning en ontwikkeling van de minder bevoorrechte jeugd met name te ’s Gravenhage, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het stichten en/of houden van één of meer jeugdhuizen en/of met andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting aanvaardt op onpartijdige wijze medewerking van de verschillende richtingen van godsdienstige en staatkundige aard.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Missie & Visie
De actuele missie en visie van De Mussen kunt u hier lezen.

In 2020 is Vereniging voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen omgezet in een stichting, Stichting Vrienden van De Mussen. De akte van statutenwijziging kunt u hier inzien.