Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Fondsen & sponsoren

De Mussen kan haar werkzaamheden verrichten door de bijdragen van lokale, landelijke en Europese fondsen.
Ook bedrijven en private donateurs steunen De Mussen, op velerlei manieren. Zonder deze ondersteuning zouden wij ons werk niet kunnen doen!

Wilt u weten op welke wijze u De Mussen kunt ondersteunen? Neem dan contact op met Mieke van der Salm.

 

Wij bedanken de volgende fondsen en donateurs: