Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

ENSURE – de Schilderswijk Moeders

SCHILDERSWIJK MOEDERS

In 2013 is De Mussen, met een aantal zelforganisaties, gestart met het project Schilderswijk Moeders. De Schilderswijk Moeders zijn 20 getrainde contactvrouwen uit de wijk die andere moeders ondersteunen, bij kleine en grote problemen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, bij financiële vragen, bij schulden, bij opvoedingsproblematiek en huiselijk geweld. De Schilderswijk Moeders genieten vertrouwen in de wijk en zorgen ervoor dat, indien nodig, reguliere hulpverlening op gang komt. Ze activeren geïsoleerde vrouwen naar cursussen en vrijwilligerswerk.

De Moeders hebben diverse landelijke en lokale prijzen gewonnen, zoals de Kartini emancipatieprijs, de Movisie publiek participatieprijs en de PAX vredesduif.

Het Kennis instituut Integratie & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke impact van hun werkzaamheden. De positieve resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in het rapport Bereikt en geholpen’.

We zijn enorm trots op de Schilderswijk Moeders! Het zijn belangrijke rolmodellen geworden voor vrouwen en meisjes is in de wijk.

Elke dinsdag én donderdagochtend is er een inloopspreekuur van 09.30 – 11.30 uur. Hier hoeft géén afspraak voor gemaakt te worden! U kunt hier terecht voor al uw vragen.

De moeders zijn telefonisch bereikbaar: 070 -388 8700
Of per mail: schilderswijkmoeders@demussen.nl

Het project Schilderswijk Moeders maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband ENSURE

 

TV West maakte een leuke reportage over de Schilderswijk Moeders.

 

INTERREG ENSURE

ENSURE richt zich op het aanpakken van omstandigheden die mensen kwetsbaar maken, dit door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek.

ENSURE is innovatief! Relevante en lokale partijen werken samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen participeren aan de samenleving.

Sociale uitsluiting wordt gedefinieerd als een: “proces waardoor individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin zij leven” (Europese Stichting, 1995).

Overal in de 2Seas-regio zijn zorgverleners zich bewust geworden van een groeiend aantal sociaal uitgesloten kwetsbare mensen wier behoeften niet worden erkend / voorzien door de huidige structuren en diensten. Op dit moment zijn diensten toegankelijk door mensen een vooraf bepaald “label” toe te kennen, bijvoorbeeld autistisch.

ENSURE bereikt zowel het grote aantal mensen dat niet aan deze labels voldoet en van de ene dienst naar de andere wordt doorgestuurd zonder ondersteuning te krijgen, als degenen die geen toegang hebben tot ondersteuning ondanks het voldoen aan de criteria.

ENSURE biedt een eenvoudige, effectieve oplossing om te voorkomen dat hun situatie verslechtert en grote kosten voor hen en de samenleving veroorzaakt. Het erkent dat services deze mensen tekort schieten en biedt een kosteneffectief systeemontwerp om kwetsbaarheid in onze gemeenschappen te voorkomen.

De Schilderswijk Moeders maken deel uit van het Europese samenwerkingsverband Ensure.

Door de Coronacrisis ben ik mijn baan verloren en kan ik mijn rekeningen niet meer betalen. Ook woon ik tijdelijk bij een vriend maar ik wil dolgraag een eigen woning. Dankzij hulp van De Mussen bij het spreekuur van de Schilderswijk Moeders, is mijn woningprobleem opgelost en ben ik aangemeld bij de Werkplaats om weer een baan te vinden.

Client Schilderswijk Moeders