Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Geschiedenis

Al bijna een eeuw speelt De Mussen een belangrijke rol in de Haagse Schilderswijk.

Vanuit het sociaal democratische gedachtengoed stichtte Mr. De Bruin in 1926, met steun van de Haagse gegoede burgerij, Clubhuis De Mussen. De naam van De Mussen komt ook hier vandaan: de vogels die leven van de kruimels van de grote vogels. Mr. De Bruin informeerde zijn donateurs over zijn werkzaamheden, ideeën en het wel en het wee in het clubhuis door middel van ‘De Mussenvriend’.

Door het werk van Mr. De Bruin in De Mussen verbreedden de kinderen uit de Schilderswijk hun perspectief en ontwikkelden ze bovenal zelfvertrouwen. De aanpak van Mr. De Bruin, die een ’systeemloos systeem’ voorstond, de kinderen mochten voor alles zichzelf zijn, viel met recht revolutionair te noemen. Met zijn positieve pedagogiek was hij zijn tijd ver vooruit. In De Mussen was geen sprake van dedain voor het volk, integendeel, de kinderen van De Mussen werden gezien als in de kern goed en gezond. Ze zouden enkel verpest zijn door hun uitzichtloze bestaan. Mr. De Bruin ontving voor zijn werk als enige Nederlander de prestigieuze Albert Schweitzerprijs.

Het gedachtegoed van Mr. De Bruin vormt nog steeds een leidraad in het werk van De Mussen. Nog steeds streeft De Mussen ernaar om kinderen en jongeren in de Schilderswijk kansen te bieden om zich te ontwikkelen.

Klik hier voor meer foto’s uit die tijd.