Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Mussennest

De geschiedenis van “Het Mussennest” of beter gezegd “De Mussen” gaat al terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw!

De geschiedenis van Jacob de Bruin en zijn clubhuis De Mussen heeft nog het meeste weg van een film. Een hoofdpersoon, die het rauwe straatleven van huis uit kent, meldt zich in 1926 als jeugdleider in de Haagse Schilderswijk. Hij begrijpt dat de schoffies uit de buurt hem niet meteen accepteren.

Verschoppelingen van de stad hebben weinig boodschap aan de goede bedoelingen van burgers uit de ‘betere Haagse wijken’. Maar onze held, de dertigjarige zoon van een schoenmaker, is niet voor een kleintje vervaard. Gedreven door zijn overtuiging dat ieder kind onze volle aandacht waard is, geeft hij niet op. Hij slaagt waar anderen vóór hem faalden.

Als gepassioneerd jeugdwerker heeft meester De Bruin de Haagse Schilderswijk op zijn kop gezet. In de jaren dertig en veertig gaf hij jongelui te eten, aandacht, liefde en tijd. Hij zorgde voor de allerzwaksten in de samenleving, zelfs in de jaren van de oorlog kon men op hem rekenen! Één van zijn speerpunten was de jongelui van de wijk in aanraking te laten komen met de natuur omdat veelal de meeste inwoners van de wijk nog nimmer buiten de stad waren geweest. Dit heeft natuurlijk heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk kwam het zover dat ze een eigen terrein konden kopen. Op het terrein (nu bekend als Het Mussennest in Otterlo) stond een oud kippenschuurtje en vervallen boerderijtje. Samen met de inwoners van de Schilderswijk heeft hij het terrein opgeknapt en geschikt gemaakt voor kampen en vakanties.

De locatie kwam pas echt tot bloei in de jaren na de oorlog, toen men zich in politiek Den Haag bewust werd van de diepe nood onder de armste. Het terrein werd verder uitgebreid en geschikt gemaakt voor complete gezinsvakanties!

Stichting de Mussen uit Den Haag is nog steeds eigenaar van Het Mussennest in Otterlo. En wij zetten ons nog immer in voor sociale voorzieningen voor de allerarmsten in onze samenleving!