Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

SBS Vadercentrum De Mussen

In het SBS Vadercentrum van De Mussen kunnen mannen elkaar ontmoeten en zich ontwikkelen.
Er zijn tal van activiteiten zoals computerlessen, Nederlandse lessen, voorlichtingen over opvoeding en maatschappelijke thema’s, activiteiten voor vaders & kinderen, een fietsenwerkplaats en sportactiviteiten.

Het Vadercentrum in De Mussen maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband Step By Step (SBS).

Bij Step By Step (SBS) werken 10 Organisaties uit Engeland, Nederland, Frankrijk en België (zie hieronder voor de details) samen in een grensoverschrijdend project. SBS regelde een deel van de financiering met geld uit de Europese Unie. Het project is gestart en gesubsidieerd door het EU Interreg 2 Seas Programma 2014-2020 (mede gesubsidieerd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds) dat het project al meer dan 4 jaar heeft gesteund.

SBS wil maatschappelijk geïsoleerde mannen met een slechte gezondheid in staat stellen te participeren en actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodat iedereen in staat is om duurzame en positieve veranderingen in eigen leven én de maatschappij aan te brengen, met als doel gezondere individuen, families en gemeenschappen. De te verwachten veranderingen zijn oa verlaging van de zorgkosten die te maken hebben met fysieke en geestelijke gezondheid; gezondere individuen, families, gemeenschappen en werknemers; meer activiteit op de arbeidsmarkt, minder verloren werkdagen door slechte gezondheid.

De doelgroep van SBS bestaat specifiek uit mannen en in het bijzonder die mannen die bijvoorbeeld sociaal geïsoleerd zijn, een slechte geestelijke gezondheid hebben of een laag gevoel van welbevinden.

In oktober 2021 is het project afgesloten. De slotconferentie vond ivm de coronamaatregelen, online plaats.

Publicaties:

De resultaten van het Step by Step project kunt u hier bekijken: