Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk

De Mussen en FNO zijn voor een periode van 10 jaar (tot 2030) een intensief samenwerkingsverband aangegaan voor de uitvoering van het programma Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderwijk (SKGS). Met dit programma richten we ons op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van gezinnen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het verduurzamen van onze methodiek. Naast deze subsidie wordt er ook 10 jaar onderzoek gedaan naar het effect en de impact van ons programma. Het programma richt zich op ouderparticipatie, multiproblematiek en gezondheid, toegankelijke hulp, opvoeden & opgroeien en verduurzaming van onze methoden. We werken hiervoor samen met de wijkbewoners, ervaringsdeskundigen,  professionele partners en initiatieven in de wijk en belanghebbenden.

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het FNO-programma Samen Kansrijk en Gezond heeft de droom dat in Nederland geen achterstand in gezondheid meer bestaat bij mensen met minder opleiding en minder inkomen. FNO Samen Kansrijk en Gezond heeft de volgende visie:

  • Het verminderen van gezondheidsachterstanden begint bij het aansluiten bij wat bewoners nodig hebben.
  • Het is noodzakelijk om langdurig te investeren in het verminderen van gezondheidsachterstanden vanwege de complexiteit van de problematiek en de samenhang met andere levensdomeinen.
  • Het werkt als professionals uit verschillende domeinen goed samenwerken en tijd en ruimte hebben om aan te sluiten bij en oplossingen te vinden voor problemen die gezinnen zelf ervaren.

In dit programma gaat FNO gedurende een periode van 10 jaar investeren in lopende projecten in wijken en dorpen in Nederland en gelijktijdig met behulp van langdurig onderzoek het effect van deze projecten meten.

Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk

De Haagse Schilderswijk is een levendige, kinderrijke stadswijk en is uniek als het gaat om de omvang van multiproblematiek bij gezinnen. Vaak ontvangen deze gezinnen niet op tijd  passende hulp of ondersteuning. Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk zet  De Mussen zich, samen met de wijkbewoners en samenwerkingspartners, in om hier een oplossing voor te zoeken.

Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk, ontwikkelt Buurtcentrum de Mussen, samen met wijkbewoners en samenwerkingspartners, gezamenlijk gedragen oplossingen. Waar mogelijk zijn de activiteiten uit ons lokale programma gekoppeld aan reeds bestaande activiteiten en interventies binnen het netwerk. De focus in ons programma leggen wij op:

  • Ouderparticipatie: verduurzaming wijkbetrokkenheid
  • Aanpak Multiproblematiek en Gezondheid: integrale aanpak van samenhangende problematiek.
  • Opvoeden en opgroeien in de Schilderswijk: ondersteunen van kinderen en het versterken van de gezinnen
  • Toegankelijke hulp: Gezinnen in de wijk ontvangen tijdig passende hulp zodat grote problemen worden voorkomen of opgelost kunnen worden.

Doordat ouders en kinderen tijdig passende ondersteuning ontvangen en worden gestimuleerd om problemen aan te pakken, worden zij zelfredzamer, sociaal actiever en komen ze lekkerder in hun vel te zitten. Op de lange termijn zullen ze minder vaak ziek worden en langer gezond blijven.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we er toe bijdragen dat gezinnen uit Schilderswijk Oost een betere fysieke en mentale gezondheid ervaren, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden. Tegelijkertijd streven we naar een beproefde methodiek met meetbare resultaten, mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming op lange termijn.