Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Samen Kansrijk en Gezond Schilderswijk – Oost.

De Mussen en Fonds Nuts Ohra zijn voor een periode van 10 jaar (tot 2030) een intensief samenwerkingsverband aangegaan om gezamenlijk met bewoners en partners er voor te zorgen dat gezinnen in de Schilderswijk die problematiek ervaren, tijdig passende hulp en ondersteuning krijgen, waardoor het welbevinden, psychosociaal functioneren en gezondheid van de gezinnen in de wijk wordt verbeterd.

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het FNO-programma Samen Kansrijk en Gezond heeft de droom dat in Nederland geen achterstand in gezondheid meer bestaat bij mensen met minder opleiding en minder inkomen.

De FNO Pijlers

FNO Samen Kansrijk en Gezond heeft de volgende visie:

  • Het verminderen van gezondheidsachterstanden begint bij het aansluiten bij wat bewoners nodig hebben.
  • Het is noodzakelijk om langdurig te investeren in het verminderen van gezondheidsachterstanden vanwege de complexiteit van de problematiek en de samenhang met andere levensdomeinen.
  • Het werkt als professionals uit verschillende domeinen goed samenwerken en tijd en ruimte hebben om aan te sluiten bij en oplossingen te vinden voor problemen die gezinnen zelf ervaren.

In dit programma gaat FNO gedurende een periode van 10 jaar investeren in lopende projecten in wijken en dorpen en gelijktijdig met behulp van langdurig onderzoek het effect van deze projecten meten.

Samen Kansrijk en Gezond in Schilderswijk Oost

Gezinnen in de Schilderswijk ontvangen veelal geen tijdige en passende ondersteuning. Samenhangende problematiek vraagt om een samenhangende oplossing: een integrale domein overstijgende aanpak en samenwerking tussen formele en informele hulpverlening is dan ook wenselijk. Samen met bewoners en samenwerkingspartners heeft De Mussen in 2020 in de pilot JZOJP “Samen Schilderswijk’’ problemen, kansen en knelpunten in kaart gebracht, hetgeen de basis heeft gelegd voor onze aanpak. Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond Schilderswijk Oost ontwikkelt Buurtcentrum de Mussen, samen met wijkbewoners en samenwerkingspartners, gezamenlijk gedragen oplossingen. De focus in ons project leggen wij op:

  • Ouderparticipatie: verduurzaming wijkbetrokkenheid
  • Aanpak Multiproblematiek en Gezondheid: integrale aanpak van samenhangende problematiek.
  • Opvoeden en opgroeien in de Schilderswijk: ondersteunen van kinderen en het versterken van de gezinnen
  • Toegankelijke hulp: Gezinnen in de wijk ontvangen tijdig passende hulp zodat grote problemen worden voorkomen of opgelost kunnen worden.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we er toe bijdragen dat gezinnen uit Schilderswijk Oost een betere fysieke en mentale gezondheid ervaren, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden. Tegelijkertijd streven we naar een beproefde methodiek met meetbare resultaten, mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming op lange termijn.

Klik hier voor het filmpje over het project.