Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Meer geschiedenis

Clubhuis De Mussen was niet het enige initiatief in de jaren twintig van de vorige eeuw: ook in Rotterdam en Amsterdam bestonden al eerder zogenaamde volkshuizen, waar de hogere klassen probeerden om het volk te verheffen. Wel vormde De Mussen het eerste succesvolle initiatief en dat was te danken aan de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van Mr. De Bruin. Na aanvankelijk jaren te zijn geïntimideerd, getreiterd en zelfs fysiek te zijn mishandeld, lukte het Mr. De Bruin om het vertrouwen te winnen van de bevolking van de Schilderswijk en werd het Clubhuis een plek waar Mr. De Bruin en zijn helpers het beste in de kinderen naar boven probeerden te halen. De vele duizenden arbeiderskinderen die vanaf de jaren twintig in De Mussen kwamen, leerden er een vak en kwamen in aanraking met cultuur en natuur. Zo leerden de kinderen metaal bewerken, metselen en timmeren maar ook instrumenten bespelen. De Mussen had de beschikking over een danszaal en een bibliotheek. Elke zomer bracht het Rode Kruis met vrachtauto’s honderden Haagse bleekneusjes uit de Schilderswijk naar Otterlo, waar Mr. De Bruin een kampeerterrein had gekocht: Het Mussennest.

Vanaf de jaren veertig was er internationale belangstelling voor het werk van Mr. De Bruin en ontving De Mussen bezoekers uit vele delen van de wereld. Als kroon op zijn werk ontving Mr. De Bruin in 1964 als eerste en tot nog toe de enige Nederlander de internationale Albert Schweitzerprijs, vanwege zijn voortdurende inzet voor de misdeelde jeugd. Naast deze prestigieuze prijs werd Mr. De Bruin ook geridderd in de Orde van Oranje Nassau en werd hij ereburger van de gemeente Den Haag.

De impact van zijn werk was groot: generaties kinderen in de Schilderswijk zijn gevormd door het werk van Mr. De Bruin. De verhalen van de kinderen van weleer over Mr. De Bruin en de betekenis die hij heeft gehad in hun leven zijn bijzonder en ontroerend. Na veertig jaar werkzaam te zijn geweest in de Schilderswijk is Mr. de Bruin met pensioen gegaan.

 

Foto’s uit de begintijd van De Mussen kunt u hier bekijken!