Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

Step By Step (SBS)

10 Organisaties uit Engeland, Nederland, Frankrijk en België, werken samen in een grensoverschrijdend project: Step by Step (SBS). SBS regelde een deel van de financiering met geld uit de Europese Unie. Het project is gestart en gesubsidieerd door het EU Interreg 2 Seas Programma 2014-2020 (mede gesubsidieerd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds). SBS wil maatschappelijk geïsoleerde mannen met een slechte gezondheid in staat stellen te participeren en actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodat iedereen in staat is om duurzame en positieve veranderingen in eigen leven én de maatschappij aan te brengen, met als doel gezondere individuen, families en gemeenschappen.

De te verwachten veranderingen zijn onder andere verlaging van de zorgkosten die te maken hebben met fysieke en geestelijke gezondheid; gezondere individuen, families, gemeenschappen en werknemers; meer activiteit op de arbeidsmarkt, minder verloren werkdagen door slechte gezondheid. De doelgroep van SBS bestaat specifiek uit mannen en in het bijzonder die mannen die bijvoorbeeld sociaal geïsoleerd zijn, een slechte geestelijke gezondheid hebben of een laag gevoel van welbevinden.

 

Achtergronden bij het project:

Er is voldoende onderzoek dat bevestigt dat mannen minder gebruik maken van gezondheidszorg dan vrouwen; bovendien is hun gezondheid over het algemeen slechter. Het percentage zelfmoorden onder mannen in Europa stijgt en werkeloosheid, gebrek aan participatie, isolatie en slechte geestelijke gezondheidszorg worden niet voldoende gesignaleerd en onvoldoende behandeld. De geestelijke gezondheid van mannen is in alle deelnemende partnergebieden eveneens slecht. Onderzoek wijst ook uit dat werkelozen meer gezondheidsproblemen (inclusief geestelijke gezondheid) hebben dan deelnemers aan de arbeidsmarkt. Hoe langer zieke mensen werkloos zijn, hoe langer het duurt voordat ze weer terugkomen in het
arbeidsproces.

Op het moment wordt door mannen te weinig gebruik gemaakt van gezondheidszorg (zowel van huisarts als van tandarts, apotheken etc). Dit heeft negatieve invloed op hun gezondheid, hun families en de gemeenschap, evnals op werkgevers en op het budget van de gezondheidszorg in het algemeen. Mannen maken over het algemeen ook te weinig gebruik van preventieve gezondheidschecks zoals tandarts- en oogartscontroles. De projectpartners van SBS hebben outreachend onderzoek onder mannen gedaan. De mannen geven aan dat het noodzakelijk is dat gezondheidszorg op een andere manier wordt aangeboden, namelijk veel meer in hun plaatselijke gemeenschappen.

 

Het SBS project zorgt voor:
  • Een plan om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mannen te verbeteren op die plek waar mannen elkaar ontmoeten, nieuwe vaardigheden leren en bezig zijn met praktische activiteiten.
  • 94 Nieuwe workshops die het nieuwe plan uitvoeren.
  • Een nieuw model gemeentelijke gezondheidszorg voor mannen en kwetsbare groepen.
  • Een virtueel instrument, gebaseerd op een game, om mensen bij elkaar te brengen en hun bewustzijn tav fysieke en geestelijke gezondheid en welbevinden te verhogen.
  • Een trainingsprogramma voor ambassadeurs op het gebied van gezondheid en welbevinden. De trainees worden gezocht onder de deelnemers van de workshops
  • Een trainingsprogramma voor soft skills zoals motiverend interviewen, empowerment enzovoorts.

 

The Health and Europe Centre is leidend partner voor SBS en werkt samen met:

Er is ook een aantal zogenaamde ´observer partners´ bij het project betrokken, namelijk: The Department of Work and Pensions; Southampton City Council UK; Men’s Sheds Association; Maison de l’emploi de Valenciennois; Werkgevers Service Punt Den Haag ; Conseil Départemental du Nord.

 

onze SBS projecten: