Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Vragen en antwoorden over de huidige situatie

11-11-2021

Klopt het artikel van Omroep West?

Het artikel van Omroep West klopt niet.

De salarissen van de directeur en het managementteam zijn veel lager dan dat omroep West beweert. De salarissen van álle medewerkers van De Mussen zijn volgens de CAO.

De directeur is ingeschaald in schaal 13, de managers in schaal 11. Deze schalen zijn passend voor de omvang van de organisatie, het aantal medewerkers dat zij aansturen en de extra gelden die zij binnenhalen bij fondsen.

Directeuren van andere welzijnsorganisaties in Den Haag zijn in dezelfde schaal ingeschaald als de directeur van De Mussen.

We beschouwen het artikel van Omroep West als laster en zijn erg aangedaan over het onjuiste beeld dat er van De Mussen en haar MT leden wordt geschetst. We hebben hierover binnenkort een gesprek met de hoofdredacteur en de verslaggever van Omroep West. We zullen hen vragen om het artikel te rectificeren.

Meer informatie hierover zie het persbericht.

Waarom zijn er 3 MT-leden?

Het Management  Team van De Mussen bestaat uit de directeur en 2 managers.

De directeur is verantwoordelijk voor het geheel, heeft algemene directietaken en onderhoudt het netwerk in Den Haag. Daarnaast ontwikkelt zij mede projecten, werft fondsen en stuurt het participatieteam aan, inclusief de Europese projecten.

Het Hoofd Jeugdwerk en Jeugdeducatie stuurt het jeugdwerkteam en het team van de Buurtsportvereniging aan, is verantwoordelijk voor ons aanbod op scholen, ontwikkelt projecten en werft fondsen en is verantwoordelijk voor PR & Communicatie.

Het hoofd Financiën en HRM is verantwoordelijk voor financiële zaken en personeelszaken, facilitaire zaken en de Kinderopvang.

Bij De Mussen werken 59 medewerkers, 3 managers is niet te veel. Vergelijkend onderzoeklaat zien dat De Mussen hiermee in de pas loopt bij wat gangbaar is, zie Berenschot, Vuistregel voor aantal managers 2010

Wat gebeurt er als 1 lid van het MT weg zou gaan?

De Mussen krijgt jaarlijks € 720.000- welzijnsgeld en werft € 1.500.000 voor tijdelijke projecten. Het aanvragen en verantwoorden van deze tijdelijke projectgelden kost heel veel tijd. Managers hebben hier een belangrijke rol in. Indien er één manager zal vertrekken, is, gezien de grootte van het takenpakket, het niet mogelijk om dit te verdelen over de andere managers. We zullen in dat geval dan ook veel minder fondsen kunnen werven. Veel belangrijke projecten en leuke activiteiten zullen dan stoppen. Zoals de Werkplaats, de Vrouwenacademie, de cursussen voor kinderen, de zomerschool, de opvoedcoach, een groot deel van de vakantieactiviteiten en kampen, sportlessen, Ontbijt je Wijs en de koffieochtenden. Al deze activiteiten worden gefinancierd met geld van de fondsen.

Alle inzet die is gevraagd vanuit buurtbewoners (handtekeningen verzamelen etc.), is dat gedaan om de salarissen van het MT te behouden?

De handtekeningen die zijn gevraagd aan wijkbewoners waren voor het behoud van De Mussen. Voor verhoging van de subsidie van álle kosten; van het gebouw, de activiteitenkosten en de medewerkers inclusief het managementteam. De Mussen is de som van dit alles, we kunnen niet zonder het gebouw, niet zonder onze uitvoerende medewerkers én niet zonder het managementteam.

Het is ook belangrijk om te weten dat de welzijnssubsidie slechts 25% bekostigt van de totale begroting. De overige 75% halen we zelf bij fondsen op. We vragen dus om verhoging van deze 25%: daar zijn de handtekeningen voor opgehaald.

Wat is de rol van het bestuur en wat van het MT? Wie heeft wat te zeggen?

Het bestuur is eindverantwoordelijk, zij hebben de laatste stem bij belangrijke beslissingen, zoals de begroting en de strategie van de organisatie. Zij gaan ook over het aannemen van de directeur.

De directeur en het Management Team hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.

Zij vertegenwoordigen De Mussen naar buiten, nemen medewerkers aan en gaan over het personeelsbeleid. Ze houden het budget in de gaten en zorgen dat dat niet overschreden wordt. Zij sturen medewerkers aan, ontwikkelen met de medewerkers programma’s en projecten en werven fondsen daarvoor.

Welke vergoeding krijgen bestuursleden?

De bestuursleden van De Mussen zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Zelfs hun reis- en parkeerkosten betalen ze zelf.

Kan De Mussen zelf niet meer bezuinigen?

De Mussen heeft de afgelopen jaren al aanzienlijk bezuinigd. Zo is er een functie van een jeugdwerker vervallen en hebben we helaas afscheid moeten nemen van de beheerder. Het komend jaar zullen we verder bezuinigen op de overhead, we proberen een deel van het pand te verhuren en de hypotheek over te zetten. Voor het overige bedrag van € 150.000- hebben we aangeklopt bij de gemeente. Dit lijkt ons redelijk aangezien de subsidie sinds 2005 niet meer is verhoogd.

Hoe gaat het nu verder met De Mussen? Blijft het open? Gaan er activiteiten stoppen of gaan we door zoals het nu is?

We blijven ons uiterste best doen om De Mussen te behouden, mét alle activiteiten en projecten die er nu zijn.

Veel partijen in de raad steunen ons. Door onze eigen bezuinigingen en incidentele steun van de gemeenteraad kunnen we in ieder geval volgend jaar door.

In maart zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en komt er een ander college, met nieuwe afspraken. Daarnaast wordt er eind van het jaar een nieuw welzijnsbeleid vastgesteld, hier liggen ook zeker mogelijkheden voor een betere toekomst van De Mussen.  Ook zijn we, op advies van de inspecteur subsidies van de gemeente Den Haag,  een juridische procedure tegen de gemeente Den Haag gestart over de hoogte van de subsidie.

De afgelopen tijd hebben we ook gesprekken gevoerd met donateurs.

Al met al blijven we vertrouwen houden dat het uiteindelijk goed komt. We hopen jullie ook!

U kunt de hele Q&A ook downloaden.