Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Thema-avond huiselijk geweld

27-11-2020

Op woensdag 25 november was het Orange the world-dag, veel gebouwen kleurden oranje en ook bij De Mussen werd tijdens een thema-avond aandacht besteed aan huiselijk geweld. We spraken over de verschillende aspecten van huiselijk geweld. Het was een mooie dialoog tussen vrouwen en mannen over leven, opvoeden en opgroeien in een veilig thuis.