Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Huiswerkbegeleiding en noodopvang

05-02-2021

Huiswerkbegeleiding

Nu de scholen dicht zijn kunnen veel kinderen in de wijk extra begeleiding gebruiken. Kinderen uit de wijk hebben vaak geen goede voorzieningen thuis en de ouders spreken vaak beperkt Nederlands. Zowel online als fysiek vindt er nog steeds huiswerkbegeleiding plaats. Iedere dinsdag en donderdag.komen er vrijwilligers naar De Mussen die de kinderen begeleiden. De kinderen nemen zelf hun huiswerk mee en worden daarbij geholpen door de begeleiders. Ook online zijn de begeleiders gedurende de week actief en ondersteunen ze een kind 1-op-1. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan. De vraag naar huiswerkbegeleiding is enorm.

Als de scholen weer open gaan, gaat de huiswerkbegeleiding overigens gewoon door!

Noodopvang

Voor een aantal basisscholen organiseert De Mussen al sinds het begin van de lockdown een noodopvang. Kinderen die om verschillende redenen geen thuisonderwijs kunnen krijgen of kinderen van ouders met vitale beroepen, kunnen terecht bij de noodopvang. Iedere dag krijgen zij op De Mussen onderwijs en dat blijkt extra nuttig te zijn in verband met de achterstanden die de kinderen hebben opgelopen. Aan het eind van de dag gaan de kinderen naar buiten of hebben zij een creatief programma.

Mocht u zich ook in willen zetten als vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met Suzan Coolen