Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Juiste zorg op de juiste plek

27-08-2019

De Mussen heeft onlangs positief bericht ontvangen voor een subsidieaanvraag bij ZonMw voor het programma “Juiste Zorg op de Juiste Plek”.

Het project omvat het opzetten en organiseren van het samenwerkingsverband Schilderswijk Samen en richt zich op multiprobleemgezinnen in de wijk die de meeste zorg nodig hebben maar niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. De volgende partners hebben een intentieverklaring getekend om aan het samenwerkingsverband deel te nemen: Gemeente Den Haag: WMO en CJG, Parnassia, Indigo, Zuster Mina Zorg & Advies, Buurtcentrum De Mussen en Stichting Multiculturele Vrouwen Schilderswijk.

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben, en wat zij zelf zouden kunnen en willen.

We zijn erg blij dat we aan dit project kunnen deelnemen!