Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een programma voor Europese territoriale samenwerking in Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft in totaal € 241 miljoen EFRO voor cofinanciering van projecten in de periode 2014-2020.

De algemene doelstelling is om een innovatief, op kennis en onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen aan een van de Specifieke Doelstellingen tot 60% van hun totale projectbudget worden medegefinancierd.

De Mussen doet mee met een drietal van deze projecten: