Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Thema bijeenkomsten

Eenmaal per maand is er een thema – avond
speciaal voor mannen. Tijdens deze thema
avonden worden er, onder begeleiding van
deskundigen, allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met opvoeding,
financiële en sociale gezondheid,
ontwikkelingen in de wijk, en de rol van
ouders. Meer informatie bij Mustapha en Moska.