Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

Sponsoring

Haagse bedrijven maken de TalentenTent! mogelijk.

De TalentenTent! wordt mogelijk gemaakt door een duurzaam netwerk van samenwerkings partners met instellingen en bedrijven.

Door middel van een bijdrage aan De TalentenTent!  kiest u ervoor uw maatschappelijk betrokkenheid vorm te geven in een project dat kansen biedt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Schilderswijk. Met uw donatie maakt u direct het verschil voor kinderen en jongeren in de Schilderswijk.

Deelname  aan het programma De TalentenTent! heeft uw bedrijf een en ander te bieden:

 1. Imago en identiteit
  Het programma draagt bij aan uw imago als maatschappelijk betrokken ondernemer. De TalentenTent! kan kernwaarden van uw bedrijf koppelen aan doelgerichte activiteiten. Bijvoorbeeld door exposure van uw bedrijfsnaam bij evenementen, in- of outdoor activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk.
 2. Advertentie’s en Media- exposure
  Het programma biedt uw bedrijf exposure in de diverse media-uitingen van De Mussen; vermelding op de website, advertentieruimte in de nieuwsbrief, vitrine-ruimte binnen en buiten het pand aan de Hoefkade. Uw bedrijf kan zo onder de aandacht worden gebracht bij een zeer brede, diverse doelgroep.
  De Mussen heeft een nieuwe huisstijl. Door het Haagse ontwerpbureau “Ontwerpwerk” zijn interieur, nieuwsbrief, briefpapier en website modern en zeer uitnodigend vormgegeven.  Een uitstekende omgeving om uw bedrijfslogo of advertentie aan te koppelen.
 3. Doelgroep bereik en opbouw van duurzame relaties met uw doelgroep
  In weerwil van allerlei maatschappelijke tendensen is De Mussen een plek waar buurtbewoners van alle leeftijden en etnische achtergronden komen en zich thuis voelen. De Mussen kan uw bedrijf met deze doelgroepen die anders moeilijk te traceren  en/of te bereiken zijn, in aanraking brengen. Wij kunnen bijdragen aan informatie- en bewustwordingstrajecten die aansluiten bij uw branche, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of m.b.t. arbeidsparticipatie. Of u vindt bij De Mussen een kweekvijver voor jong en ondernemend talent dat aansluit bij uw bedrijf, uw achtergrond en/of bedrijfscultuur.
 4. Faciliteiten en voorzieningen ten bate van uw onderneming
  De Mussen beschikt over een zeer goed geoutilleerd pand met een even prettige als moderne  inrichting. Het pand is vorig jaar grondig gerenoveerd en biedt ruimte aan tal van mogelijkheden voor professionele bijeenkomsten; vergaderingen, recepties, trainingen, beleidsbijeenkomsten of personeelsuitjes. Ook kan De Mussen voorzien in faciliteiten voor uw medewerkers of klanten: het bieden van fitnessruimte, oefenruimten voor dans, yoga of leslokalen voor trainingen of gebruikmaking van de kantine met horecakeuken, een professioneel theater podium of de sportzaal.
  Ook kunnen wij bedrijfsbijeenkomsten “opluisteren” met een van de vele presentaties en optredens van kinderen en jongeren uit de buurt of door catering verzorgd door buurtbewoners.

Sponsorpakketten
Uw betrokkenheid bij De Mussen wordt aan de hand van een “pakket op maat” uitgewerkt en vastgelegd in een heldere overeenkomst. Ieder pakket verbindt uw bijdrage aan een service- pakket dat exclusief is voor donateurs en sponsors en evenredig op elkaar is afgestemd.

Uw investering vindt bij De Mussen een goed doel dat erkend is volgens de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en fiscaal aftrekbaar is. zie hiervoor: http://www.belastingdienst.nl/giften/ en http://www.anbi.nl/

Vragen over dit sponsorprogramma kunnen gesteld worden aan Nicoline Grötzebauch,, directeur van De Mussen.