Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Marian van Kleinwee

Projectleider Schilderswijk Moeders

marian.van.kleinwee@demussen.nl

Als begeleider van de Schilderswijk Moeders werk ik samen met een team van fantastische vrijwilligers. De Schilderswijk Moeders komen uit de wijk en genieten een groot vertrouwen in de wijk. Hierdoor zien en horen zij wat er speelt in de wijk en bij gezinnen thuis. Wanneer zij willen sparren over een casus dan kunnen ze hiervoor bij één van de begeleiders terecht. En daar ben ik er dus één van. Samen zoeken we naar de juiste ondersteuning voor de wijkbewoner en kijken we wat de Schilderswijk Moeder kan leren van deze situatie. Naast deze inspirerende taak geef ik ook nog vorm en inhoud aan twee projecten: de pilot Duo-coaching en het project Samen Schilderswijk: De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Deze twee projecten komen voort uit de constatering dat veel van de wijkbewoners met een migratieachtergrond de weg naar de eerstelijnszorg in de wijk onvoldoende weet te vinden. Binnen de pilot Duo-coaching werkt een Schilderswijk Moeder samen met een gezinscoach van Centrum Jeugd en Gezin. Samen met de wijkbewoner gaan ze in gesprek om de zorgbehoefte in beeld te brengen en zorgt de gezinscoach ervoor dat er passende professionele hulpverleners worden ingezet. De Schilderswijk Moeder blijft het gezin ondersteunen bij praktisch zaken en is vooral luisterend oor. In het project Samen Schilderswijk; De Juiste Zorg op de Juiste Plek, gaan we samen met tien zorgverlenende organisaties uit de Schilderwijk de samenwerking formaliseren en intensiveren. Alles wat we doen staat in het teken van het ondersteunen van de wijkbewoners en zorgen dat zij zo snel mogelijk passende ondersteuning, zorg of informatie ontvangen. Het samenwerken met De Schilderswijk Moeders, de wijkbewoners en de professionals van de hulpverlenende organisaties uit de wijk maakt mijn baan heel veelzijdig. Ik ben blij dat ik in deze baan mijn bijdrage kan leveren aan de mensen die wonen in de mooie Schilderswijk!