Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

ENSURE – de Schilderswijk Moeders

INTERREG ENSURE

ENSURE richt zich op het aanpakken van omstandigheden die mensen kwetsbaar maken, dit door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek.

ENSURE is innovatief! Relevante en lokale partijen werken samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen participeren aan de samenleving.

Sociale uitsluiting wordt gedefinieerd als een: “proces waardoor individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin zij leven” (Europese Stichting, 1995).

Overal in de 2Seas-regio zijn zorgverleners zich bewust geworden van een groeiend aantal sociaal uitgesloten kwetsbare mensen wier behoeften niet worden erkend / voorzien door de huidige structuren en diensten. Op dit moment zijn diensten toegankelijk door mensen een vooraf bepaald “label” toe te kennen, bijvoorbeeld autistisch.

ENSURE bereikt zowel het grote aantal mensen dat niet aan deze labels voldoet en van de ene dienst naar de andere wordt doorgestuurd zonder ondersteuning te krijgen, als degenen die geen toegang hebben tot ondersteuning ondanks het voldoen aan de criteria.

ENSURE biedt een eenvoudige, effectieve oplossing om te voorkomen dat hun situatie verslechtert en grote kosten voor hen en de samenleving veroorzaakt. Het erkent dat services deze mensen tekort schieten en biedt een kosteneffectief systeemontwerp om kwetsbaarheid in onze gemeenschappen te voorkomen.

Kijk voor meer informatie ook op https://www.interreg2seas.eu/nl/ENSURE

 

SCHILDERSWIJK MOEDERS

In 2013 is De Mussen, met een aantal zelforganisaties, gestart met het project Schilderswijk Moeders. De Schilderswijk Moeders zijn 20 getrainde contactvrouwen uit de wijk die andere moeders ondersteunen, bij kleine en grote problemen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, bij financiële vragen, bij schulden, bij opvoedingsproblematiek en huiselijk geweld. De Schilderswijk Moeders genieten vertrouwen in de wijk en zorgen ervoor dat, indien nodig, reguliere hulpverlening op gang komt. Ze activeren geïsoleerde vrouwen naar cursussen en vrijwilligerswerk.

De Moeders hebben diverse landelijke en lokale prijzen gewonnen, zoals de Kartini emancipatie prijs, de Movisie publiek participatieprijs en de PAX vredesduif.

Het Kennis instituut Integratie & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke impact van hun werkzaamheden. De positieve resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in het rapport Bereikt en geholpen’.

We zijn enorm trots op de Schilderswijk Moeders! Het zijn belangrijke rolmodellen geworden voor vrouwen en meisjes is in de wijk.

De moeders zijn telefonisch bereikbaar: 070 -388 8700
Of per mail: schilderswijkmoeders@demussen.nl

Download hier het verslag van de Schilderswijk Moeders 2015
Download hier het eindrapport van de Schilderswijk Moeders 2016
Download hier het eindrapport van de Schilderswijk Moeders 2017

Het project Schilderswijk Moeders maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband ENSURE

TV West maakte een leuke reportage over de Schilderswijk Moeders.