Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

Schilderswijk Moeders (ENSURE)

In 2013 is De Mussen, met een aantal zelforganisaties, gestart met het project Schilderswijk Moeders. De Schilderswijk Moeders zijn 20 getrainde contactvrouwen uit de wijk die andere moeders ondersteunen, bij kleine en grote problemen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, bij financiële vragen, bij schulden, bij opvoedingsproblematiek en huiselijk geweld. De Schilderswijk Moeders genieten vertrouwen in de wijk en zorgen ervoor dat, indien nodig, reguliere hulpverlening op gang komt. Ze activeren geïsoleerde vrouwen naar cursussen en vrijwilligerswerk.

De Moeders hebben diverse landelijke en lokale prijzen gewonnen, zoals de Kartini emancipatie prijs, de Movisie publiek participatieprijs en de PAX vredesduif.

Het Kennis instituut Integratie & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke impact van hun werkzaamheden. De positieve resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in het rapport Bereikt en geholpen’.

We zijn enorm trots op de Schilderswijk Moeders! Het zijn belangrijke rolmodellen geworden voor vrouwen en meisjes is in de wijk.

De moeders zijn telefonisch bereikbaar: 070 -388 8700
Of per mail: schilderswijkmoeders@demussen.nl

Download hier het verslag van de Schilderswijk Moeders 2015
Download hier het eindrapport van de Schilderswijk Moeders 2016
Download hier het eindrapport van de Schilderswijk Moeders 2017

De Schilderswijk Moeders maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband ENSURE

Interreg ENSURE

ENSURE richt zich op het aanpakkenvan omstandigheden die mensen kwetsbaar maken, dit door middel van eenproactieve werkwijze en de inzet van eenpeer-to-peer methodiek.ENSURE is innovatief! Relevante en lokale partijen werken samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen participeren aan de samenleving.