Huis van de buurt,
Thuis in de buurt

PACE

Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken. Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren,zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel op het vlak van sociale inclusie van jonge gezinnen in Europa.

Meer informatie over PACE vindt u hier

Cookie verklaring  -  Privacy De Mussen • Hoefkade 602 • 2526 CM Den Haag • tel: (070) - 388 87 00 • info@demussen.nl