Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

We zoeken nieuwe vrienden!

21-01-2020

Door een terugtredende overheid is De Mussen grotendeels afhankelijk geworden van lokale, landelijke en Europese fondsen. Slechts circa 15% van onze omzet bestaat uit structurele middelen. De afgelopen jaren heeft De Mussen succesvol innovatieve projecten ontwikkeld en fondsen geworven. Voor de continuïteit van onze organisatie willen we ons de komende jaren gaan richten op het werven van private donaties.

Onlangs plaatsten we daarom een oproep voor een bestuurslid private donaties en fondsenwerving.

Meer uitleg over deze uitdagende vacature vindt u in onderstaand artikel uit Den Haag Centraal