Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Stichting Haëlla en Stichting Dorodarte steunen Huiswerkbegeleiding De Mussen

16-02-2021

Wij danken Stichting Haëlla en Stichting Dorodarte voor de financiële ondersteuning van de huiswerkbegeleiding voor kinderen in De Mussen. Twee keer per week wordt er door vrijwilligers huiswerkbegeleiding gegeven, waardoor kinderen extra begeleiding krijgen bij het maken van schoolwerk, het leren plannen e.d. Vooral in deze tijd merken we dat er steeds meer vraag komt van ouders en kinderen voor een extra steuntje in de rug om het schoolwerk te kunnen maken.