Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Steunbetuiging van een wijkbewoner

23-09-2021

Wat zou het voor de wijk en haar bewoners betekenen als De Mussen moet sluiten?
Voor sommigen betekent het dat ze verstoken zijn van sociale contacten. Een wijkbewoonster vertelt hoe ze via De Mussen toch in contact komt met anderen:

steunbetuiging van een wijkbewoner

#behouddemussen