Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Steunbetuiging Mauritshuis

08-10-2021

Samen met het Mauritshuis organiseren we elk jaar de Kinderkunstschool. Bij de Kinderkunstschool leren kinderen over de geschiedenis van de tijd van Rembrandt en Vermeer en kunst en cultuur.
Ook het Mauritshuis maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van De Mussen en stuurde onderstaande steunbetuiging.
Geachte heer, mevrouw,

Het zal niet aan de aandacht ontsnapt zijn dat buurthuis De Mussen zich in financieel zwaar weer bevindt. Vanuit het Mauritshuis willen we graag aandacht vragen voor dit bijna 100jarige buurtcentrum, hun goede werk en onze partnerschap om samen meer mensen te bereiken en interesseren voor kunst en cultuur.

Vanuit het Mauritshuis wil ik aangeven dat De Mussen al meer dan vijf jaar een zeer belangrijke maatschappelijk partner voor ons is op het gebied van cultuur- en kunsteducatie, zowel voor kinderen als volwassenen. Zij maken mogelijk dat we cultuur- en kunsteducatie activiteiten bij kinderen en ouders in de Schilderswijk kunnen brengen die we anders als museum niet zouden kunnen bereiken. We willen graag daar ons best voor blijven doen. En daarbij is De Mussen van onschatbare waarde gebleken. Zij zijn de organisatie waar we mee de outreachprogramma’s geïnitieerd hebben en zij namen tijd om ons ook wegwijs te maken in de wereld van de kinderen en ouders waar we mee werken. In die zin zijn ze van groot belang gebleken bij de ambitie die we hebben onze collectie delen met een groter publiek dan de bezoekers die al uit zichzelf het museum bezoeken.

We voegen dit krantenartikel (NRC) bij om ook het perspectief mee te geven van de mecenas die zowel ons als De Mussen voor deze samenwerking steunt:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/17/haagse-kinderen-exposeren-in-het-mauritshuis-met-een-beetje-hulp-a3960650?t=1631103481

Ik hoop van harte dat dit buurthuis de steun krijgt die zij verdient om hun goede werkzaamheden voor mensen in de buurt en de samenwerking met ons voort te kunnen zetten.

Martine Gosselink
(directeur Mauritshuis)