Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Steunbetuiging Gezondheidscentrum De Koning

04-10-2021

Op het gebied van gezondheid werkt De Mussen samen met SHG Gezondheidscentrum De Koning. We ontvingen van de praktijkmanager onderstaande steunbetuiging:

“De Mussen is een plek in de Schilderswijk waar de bewoners naartoe komen om het leven beter te kunnen invullen. Kennis, ervaring en gedrevenheid zijn hier verzameld om de bewoners van de Schilderswijk te helpen.

Wij, het gezondheidscentrum de Koning, werken samen met de Mussen omdat we samen meer bewoners kunnen bereiken. Wij willen graag de bewoners preventief helpen en informatie geven hoe bepaalde vraagstukken kunnen worden opgelost. De bezoekers van de Mussen zijn gebaad bij extra hulp en aandacht om in onze samenleving mee te kunnen draaien. Wij hebben contact in een klankbordgroep, over de beweeglessen, uitwisselen van kennis en ervaring en samen denken we na hoe issues het beste te kunnen aanpakken. Voor het komende jaar hebben wij met elkaar afgesproken een aantal onderwerpen aan te pakken. Voorbeelden: obesitas bij de jeugd, voorkomen van meerdere abortussen en zorgmijders te traceren. Nog een voorbeeld is het dat wij gezamenlijk kijken of wij bewoners met schulden het vertrouwen kunnen geven en verwijzen naar de daarvoor gemeentelijke loketten om hen te helpen. Uit ervaring is gebleken als wij deze onderwerpen vroegtijdig aanpakken dit voor iedereen erg prettig is. De Schilderswijkmoeders zijn essentieel in de wijk. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. De dames spreken dezelfde taal, kennen de cultuur en de vraagstukken. Zij vertalen de zorgen van de bewoners naar ons. Als de Mussen niet meer zou bestaan, ontnemen wij een gedeelte van de bewoners van de Schilderswijk een waardig en fijn leven in Den Haag.”