Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Schatten uit de Schilderswijk

28-06-2020

In het najaar van 2020 start het nieuwe project “Schatten uit de Schilderswijk”, waarbij kinderen en wijkbewoners kennis maken met de archeologie in Den Haag en actief aan de slag gaan met het leven van mensen in het verleden en het heden.

Dit doen we door het organiseren van tal van activiteiten, zoals een cursus archeologie voor kinderen, een jeugdvakantieweek met uiteenlopende activiteiten en uitjes, bezoeken van het Archeon en de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag.

In februari zal het project worden afgesloten met een feestelijke tentoonstelling voor buurtbewoners en belangstellenden uit Den Haag. Onder het mom van Archeologie Verbindt! delen we verhalen en schatten uit de wijk. De kinderen maken een eigen Erfgoedkastje dat zal worden tentoongesteld voor bezoekers. Wijkbewoners en ouders worden gevraagd om “schatten” met de wijk te delen. Het verhaal achter een vaas, een scherf, een servies uit het thuisland. Achter deze schatten gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Daar zijn we naar op zoek!

Ook zal de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag haar steentje bijdragen door het exposeren van oude opgravingen uit de buurt.

Deze activiteit wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die deelname aan cultuur stimuleren.