Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Het Gereformeerd Burgerweeshuis Haarlem steunt De Mussen

22-10-2020

Wij danken het Gereformeerd Burgerweeshuis Haarlem voor het financieel ondersteunen van het project om jongeren uit de wijk een opleiding aan te bieden tot Leider Sportieve Recreatie. De jongeren krijgen de kans om onder begeleiding een erkend diploma (NOC NSF) te behalen, waarmee ze als sportleider aan de slag kunnen bij buurthuizen, organisaties van evenementen, campings en dergelijke. Op vrijwillige basis doen zij werkervaring op bij de sportactiviteiten die vanuit De Mussen worden aangeboden.