Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

NIEUWS

Eerste Changelab over Nederlandse Taal een groot succes!

02-12-2019

Op 28 november vond het eerste ‘Changelab’ bij De Mussen plaats. Doel van deze bijeenkomst was om van bewoners uit de wijk te horen wat de behoeften zijn voor de aansluiting van het Nederlandse taallesaanbod.

In de Schilderswijk is er grote behoefte aan Nederlandse taallessen. Het aanbod is groot maar ook versnipperd. Veel cursisten starten met Nederlandse les bij één aanbieder en behalen daar één niveau-verhoging. Vervolgens moeten zij doorstromen naar de volgende aanbieder. Voor bewoners uit deze buurt is dat niet altijd eenvoudig. Bewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn, hebben ook moeite om de weg te vinden naar de instanties en taalinstituten. Op het moment dat zij een taalaanbieder hebben gevonden dan wensen zij daar ook een traject te doorlopen om de Nederlandse taal met meerdere niveaus te verhogen.

Het Changelab was een groot succes. Aan tafel zaten zowel de Taalaanbieders uit de wijk, bewoners en Stichting Lezen en Schrijven. Met elkaar gingen zij in gesprek over hoe de aansluiting van het aanbod gerealiseerd kan worden. De bevindingen zijn allemaal in ‘beeld’ gebracht en zullen in januari samen verder worden uitgediept met als doel om het voor de bewoner makkelijker te maken om snel de Nederlandse taal te leren.