Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Adhesiebetuiging van Harrie van de Louw, directeur theater De Vaillant

14-09-2021

Gelijke kansen

Onlangs werd in het stadscentrum Amare geopend en dat kostte en kost miljoenen. Een Cultuurhuis van de hele stad, dat moet het worden en dat is mooi.

Direct naast dat centrum aan gaat het anders: Culturele en welzijnsorganisaties in de Schilderswijk staan zowat op de nullijn terwijl de uitdagingen daar enorm zijn. Wanneer jongeren in die wijk brandjes opstoken noemt onze president hen tuig, likt de wijk haar wonden en krijgen kinderen een gemeentelijk waterballet.

In de Schilderswijk barst het van instellingen en initiatieven. Zij en de overheid krijgen het voor elkaar om allemaal in leven te blijven, niet dood te gaan en elkaars concurrent te zijn. Twee tramhaltes vanaf de Schilderswijk kan het geld niet op, barst het van de culturele instellingen en hebben mensen een volle portemonnee. Een buurthuis, wijktheater of stagehuis hebben ze daar niet nodig.

Maar in onze wijken waarin nieuwe Nederlanders hun start vinden, waar goedkope arbeidskrachten letterlijk tot de grond afbranden, waar gezinnen met vier kinderen op 1 lijntje wifi huiswerk maken, waar Vestia het onderhoud tot verliesfactor maakte, worden nieuwe generaties opgevoed. Deze kinderen, hun ouders en hun grootouders verdienen daarbij hulp en steun. In zo’n wijk moet cultuur gevierd worden als een feest van herkenning en daar moeten organisaties bij machte zijn om dat samen waar te maken. De veelheid aan instellingen in onze wijk is nodig en moet worden toegerust om samen verschil te maken.

Buurthuis De Mussen staat al jaren op de nullijn, dat is feitelijk een grote bezuiniging op welzijn van mensen in de wijken. Tegelijk doet De Mussen wat veel anderen laten liggen; mensen steunen, zelfredzaam maken en een toekomstperspectief bieden. Deels houdt De Mussen daarbij zelf zijn broek op, maar op de nullijn is die uitdaging te groot. Een versterkt Buurthuis kan verantwoordelijkheid nemen om samen met vele partners vooruit te stappen. Een gesloten Buurthuis is olie op een vuurtje dat altijd in onze wijken smeult.

Liever stappen wij samen met Buurthuis De Mussen dan achteraf brandjes te moeten blussen.

Met Cultuurhuis Amare laat de politiek zien dat voor prioriteiten alles mogelijk is, in een stad van gelijke kansen voor iedereen mag Buurthuis De Mussen op eenzelfde houding rekenen.

Harrie van de Louw

directeur theater De Vaillant