Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Begeleiding naar werk voor vluchtelingen

24-05-2020

Begin dit jaar hebben we van het Instituut Gak vernomen dat Werkplaats De Mussen deel kan nemen aan het programma ‘een nieuw bestaan, een nieuwe baan’. Het programma heeft als doel om meer nieuwkomers/vluchtelingen aan het werk te helpen. Tevens faciliteert Instituut Gak uitwisseling tussen de projecten onderling en zal er een evaluatieonderzoek uitgevoerd worden met als doel om resultaten, ervaren opbrengsten en geleerde lessen van het programma in kaart te brengen.

Werkplaats De Mussen zal aan het programma deelnemen met het project ‘Samen sterk op weg naar werk’. De Werkplaats heeft de afgelopen jaren succesvol ervaring opgedaan met mentoraat projecten en wil deze methodiek in gaan zetten voor nieuwkomers-vluchtelingen. Dit omdat we er sterk in geloven dat integratie beter verloopt als mensen werk hebben. Tevens zullen er taalmaatjes worden gezocht  om de taalbarrière naar werk te verminderen. Ook de Schilderwijk Moeders zullen worden ingezet ter ondersteuning van andere problematiek die het vinden van werk bemoeilijken.