Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Behoud De Mussen!

Oorzaak van de zorgwekkende financiële situatie van De Mussen is dat de welzijnssubsidie in 2021 nog hetzelfde is als die in 2005.

De Mussen geeft al jaren aan dat de subsidie ontoereikend is, de gemeente heeft daar nooit een antwoord op gegeven.

De afgelopen jaren hebben we het financiële probleem op proberen te lossen door het pand te kopen (besparing op de huisvesting), extra projecten te acquireren, medewerkers te ontslaan en de sportaccommodatie aan de Rubensstraat  te sluiten. Helaas bleek dat niet genoeg om het probleem op te lossen.

Twee jaar geleden hebben we de gemeente laten weten dat we tegen de grens van het mogelijke zijn aangelopen en er echt een oplossing moet komen. De gemeente heeft met een incidentele subsidie het tekort van 2019 en 2020 opgelost. Daar zijn we uiteraard dankbaar voor, maar het geeft geen structurele oplossing. Er zijn de afgelopen 2 jaar vier onderzoeken naar de situatie van De Mussen uitgevoerd, echter geen van allen geven een daadwerkelijke oplossing. De gemeente gaat er van uit dat we, door verder sanering, het tekort weg kunnen werken, maar dit is wensdenken en niet gestoeld op de realiteit.

We hebben de afgelopen zomer drie scenario’s uitgewerkt, twee afbouwscenario’s die de gemeente voor ogen heeft, maar bij doorberekening geen oplossing bieden. En één ontwikkelscenario, waarbij we verwachten aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden in het kader van de nieuwe welzijnsvisie van de gemeente.

 

Toonaangevende projecten

De scenario’s zijn 7 september aangeboden aan het college en de politiek. We vragen de gemeente Den Haag nog eenmaal hier serieus met ons naar te kijken. Want als De Mussen gedwongen wordt om haar deuren te sluiten, gaat er veel waarde verloren!  Een tweede huis voor wijkbewoners, maar ook veel toonaangevende projecten.

Klik hier voor meer informatie daarover.

 

Het rapport met de scenario’s en de bijlagen kunt u hieronder lezen:

Rapport scenarioverkenning De Mussen
Toelichting bij rapport scenarioverkenning 

 

 

2.351

online handtekeningen +

1289

fysieke handtekeningen =


3.640

handtekeningen opgehaald!