Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Een goed aanstellingsbeleid omvat bij De Mussen:

  1. Een intakegesprek
  2. De verplichting een VOG te overhandigen als de vrijwilliger gaat werken met kwetsbare mensen.

Liever één te weinig dan de verkeerde

Alle vrijwilligersorganisaties willen graag zo veel mogelijk vrijwilligers aantrekken. Er is altijd wel wat te doen. Maar de schade die een verkeerde vrijwilliger kan aanrichten is groot, voor zowel de organisatie als voor de deelnemers.

Vrijwilligerswerk zien wij als een serieuze aangelegenheid; werving en selectie vindt dan ook zorgvuldig plaats, met een uitvoerig intakegesprek.

De verplichting een VOG te overhandigen wordt tijdens dit intakegesprek besproken.

Indien De Mussen overgaat tot aanstellen van de vrijwilliger, zal de vrijwilliger de gedragscode moeten ondertekenen, alvorens hij/zij kan starten met het vrijwilligerswerk.

Persoonlijk is altijd beter

Onze professionals hebben veelal een sociaal-culturele opleiding en zijn actief operationeel in het maatschappelijk werkveld. Deze professionals hebben met alle potentiële vrijwilligers een gesprek, waarbij de vrijwilligerscoördinator ook bereid moet zijn om gemotiveerd tegen een vrijwilliger te zeggen: ‘Het spijt me, ik denk niet dat we plek voor je hebben.’

Bij voorkeur leg je tot op zekere hoogte uit waarom.

De waarde van beleid

Binnen De Mussen geldt een actief vrijwilligersbeleid, waarin we uitdragen dat iedereen volgens dat beleid hetzelfde wordt behandeld.

De VOG is dus geen kwestie van het niet vertrouwen van een bepaald persoon maar vastgesteld beleid en persoonsonafhankelijk.

Ondertekenen gedragscode

Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over te verrichten werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische zaken.

De vrijwilliger ondertekent bij aanstelling een vrijwilligersovereenkomst inclusief gedragscode.

Bijscholing en periodieke gesprekken

De professionals en de coördinator hebben periodiek gesprekken over voortgang en uitvoering van het vrijwilligerswerk. Zij bespreken daarin tevens thema’s waar de vrijwilligers in de uitvoering tegenaan loopt.

Occasioneel vindt er ook training van de vrijwilligers plaats, al naar gelang behoefte en vraag vanuit het werkveld. lsdlo