Samen spelen
in de buurt.

Peuteropvang programma

Bij de Peuteropvang wordt spelenderwijs de ontwikkeling van peuters gestimuleerd zodat zij voorbereid naar de basisschool gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat meer kans geeft op een succesvolle schoolloopbaan!

Peuters maken, met kleine stapjes, grote sprongen in hun ontwikkeling. Bij de Peuteropvang hebben de pedagogisch medewerksters  professionele aandacht voor de ontwikkeling van uw peuter. Zij werken met grote betrokkenheid bij uw kind én met kennis van deze ontwikkeling.

Wat leren peuters bij de Peuteropvang?

 • 3000 Nederlandse woorden
 • Tellen tot 10
 • Knippen, plakken en kleuren
 • Puzzelen, bouwen
 • Rennen, klimmen en fietsen
 • Opruimen
 • Kleuren en vormen
 • Gesprekjes voeren en vertellen in de groep
 • Samen spelen, samen leven
 • Samen overleggen
 • Meedoen in een groep
 • Voor jezelf opkomen
 • Zelfstandig dingen doen, zoals bijv. aankleden zelf oplossingen zoeken