Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Samenspel

Kinderen die jongeren zijn dan 2,5 jaar kunnen met hun ouders deelnemen aan Samenspel. Samenspel is een programma voor ouder en kind, dat peuters voorbereidt op de Peuteropvang. Bij Samenspel spelen ouder en kind samen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Uw kind raakt zo al een beetje gewend bij De Mussen waardoor de start op de Peuteropvang gemakkelijker kan verlopen. Ouders leren bij Samenspel over de spelontwikkeling van hun kind en kunnen ook opvoedvragen stellen.