Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

VANDAAG

woensdag


Samenspel

09:30 - 11:30

Voor moeders met peuters van 2 tot 2,5 jaar. Aan de hand van verschillende thema’s spelen ouder en kind samen en wordt uw kind voorbereid op de Peuteropvang. U kunt uw kind inschrijven als het kind 1,5 jaar oud is. Let op: aanmelden verplicht! 

Peuteropvang

12:30 - 15:45

Voor moeders met peuters van 2,5 tot 4 jaar. Aan de hand van verschillende thema's samen spelen. Tevens voorbereiding op de Peuteropvang. Uw kind kan ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 1,5 jaar.

Peuters

Peuters maken, met kleine stapjes, grote sprongen in hun ontwikkeling.

Bij Peuteropvang De Mussen wordt de ontwikkeling van peuters spelenderwijs gestimuleerd zodat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die de peuteropvang bezoeken, met minder achterstand aan de basisschool beginnen en hierdoor meer kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan.

Bij de Peuteropvang hebben de pedagogisch medewerksters aandacht voor de ontwikkeling van uw peuter. Zij werken met grote betrokkenheid bij uw kind én met kennis van deze ontwikkeling.

Alles draait bij de peuters om spelen en plezier beleven. Jonge kinderen ontwikkelen zich door spel. Peuteropvang De Mussen werkt met de methodiek Speelplezier. Bij deze methodiek staat de taalontwikkeling centraal en is er veel aandacht voor de motorische- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuters. Deze methodiek is een erkend Vroeg- en Voorschools Educatie (VVE) programma. Het programma sluit daardoor naadloos aan op de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, wat de stap naar de basisschool vergemakkelijkt en het leerproces bevordert.

onze activiteiten: