Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Kinderopvang De Mussen

Kinderopvang De Mussen biedt peuteropvang voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en Buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wij bieden kinderen een veilige en rijke speelleeromgeving waar zij leeftijdsgenootjes ontmoeten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Rapportages Kinderopvang:

Pedagogisch Beleidsplan BSO

Inspectierapport BSO

Pedagogisch Beleidsplan Peuteropvang

Inspectierapport Peuteropvang

Jaarverslag De Mussen 2019

 

Het team van de kinderopvang
Ons team bestaat uit ervaren en betrokken pedagogisch medewerkers. Elke groep heeft vaste medewerkers, die uw kinderen kennen en de aandacht geven die zij nodig hebben. Alle pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd voor hun functie en hebben de vereiste diploma’s. Het team bestaat uit MBO’ers en HBO’ers die worden aangestuurd en begeleid door de teamleider/pedagogisch coach. Samen zorgen zij ervoor dat de peuters en BSO-kinderen een leuke en leerzame tijd hebben bij De Mussen.

Bekijk ons team van de kinderopvang in het smoelenboek