Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

De Kinderraad

In de Kinderraad kunnen de kinderen meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat hen aangaat bij De Mussen, bijvoorbeeld over het pestbeleid, de activiteiten of de inrichting van het speelpleintje. De Kinderraad van De Mussen bestaat uit 5 kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Kinderen kunnen elk jaar auditie doen om te worden gekozen in de kinderraad. Meer informatie over de kinderraad bij Marzia Angius.