Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

De Kindercommissies

In de kindercommissies kunnen kinderen meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken bij de Mussen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld meedenken in commissies over de kinderactiviteiten, het inrichten van lokalen, het veranderen van het speelpleintje en nieuwe workshops die de Mussen kan aanbieden. Meer informatie over de Kindercommissies bij Jisca Frankhuizen.