Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Updates #behouddemussen

Oorzaak van de zorgwekkende financiële situatie van De Mussen is dat de welzijnssubsidie in 2021 nog hetzelfde is als die in 2005.

De Mussen geeft al jaren aan dat de subsidie ontoereikend is, de gemeente heeft daar nooit een antwoord op gegeven.

De afgelopen jaren hebben we het financiële probleem op proberen te lossen door het pand te kopen (besparing op de huisvesting), extra projecten te acquireren, medewerkers te ontslaan en de sportaccommodatie aan de Rubensstraat  te sluiten. Helaas bleek dat niet genoeg om het probleem op te lossen.

Twee jaar geleden hebben we de gemeente laten weten dat we tegen de grens van het mogelijke zijn aangelopen en er echt een oplossing moet komen. De gemeente heeft met een incidentele subsidie het tekort van 2019 en 2020 opgelost. Daar zijn we uiteraard dankbaar voor, maar het geeft geen structurele oplossing. Er zijn de afgelopen 2 jaar vier onderzoeken naar de situatie van De Mussen uitgevoerd, echter geen van allen geven een daadwerkelijke oplossing. De gemeente gaat er van uit dat we, door verder sanering, het tekort weg kunnen werken, maar dit is wensdenken en niet gestoeld op de realiteit.

We hebben de afgelopen zomer drie scenario’s uitgewerkt, twee afbouwscenario’s die de gemeente voor ogen heeft, maar bij doorberekening geen oplossing bieden. En één ontwikkelscenario, waarbij we verwachten aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden in het kader van de nieuwe welzijnsvisie van de gemeente.

Overzicht updates die verschenen zijn in het kader van de campagne #behouddemussen

28 september 2021:

Welke programma’s en activiteiten stoppen als De Mussen verdwijnt

Filmpje met programma’s en activiteiten die stoppen als De Mussen verdwijnt

20 september 2021:

Gemeente communiceert niet meer met ons

17 september 2021:

Reactie van De Mussen op de brief van het college aan de gemeenteraad

16 september 2021:

Interview Omroep West met Nicoline Grötzebauch – artikel en geluidsfragment

14 september 2021:

Brief van het college aan de gemeenteraad Den Haag

7 september 2021:

Persbericht: De Mussen blijft rekenen op steun gemeente

Rapport scenarioverkenning De Mussen

Toelichting bij rapport scenarioverkenning

Informatie over toonaangevende projecten en hun impact

6 september 2021:

Achtergrondinformatie over de ontstane situatie