Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

Sport en gezondheid

Onder kinderen en jongeren in de wijk leeft een zeer grote belangstelling voor de sportactiviteiten van De Mussen. Het animo is zo groot dat de sportkracht regelmatig met 60 kinderen aan het sporten is.

Met De TalentenTent! wil de Mussen het sportaanbod uitbreiden.

Deelname aan sport bij De Mussen is voor kinderen een eerste stap naar regelmatige sportbeoefening en de ideale opstap naar een reguliere sportvereniging. De Mussen begeleidt kinderen en hun ouders bij zo’n overstap. Naast lichamelijke bewustwording en de ontwikkeling van goede lichamelijke conditie, leren kinderen door sport en spel respectvol en sportief met anderen om te gaan. Zij leren omgaan met winnen en verliezen. Het beoefenen van sport draagt in belangrijke mate bij aan een evenwichtige lichamelijke én geestelijke gezondheid. Kinderen die vaak sporten kunnen zich beter concentreren en voelen zich gelukkiger, zo is uit vele onderzoeken gebleken.

Ook voor volwassenen is de drempel naar reguliere sportvoorzieningen vaak te hoog. Veel bewoners van de Schilderswijk sporten –te- weinig en hebben vaak een minder goede gezondheid. Chronische ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk of obesitas komen veel voor. Er is weinig kennis aanwezig over ziekte en het behoud van een goede gezondheid. Bij De Mussen kunnen bewoners in een vertrouwde omgeving deelnemen aan sportactiviteiten en/of begeleiding krijgen bij het aanpakken van gezondheidsproblemen.

In De Mussen is er vier keer per week sport voor kinderen en voor tieners. Ook de meiden hebben een apart sportuur. Het voetbalelftal van De Mussen is héél succesvol: zowel in 2010 als in 2011 waren zij landskampioen straatvoetbal! Bij de Sportotheek kunnen kinderen buitenspeelgoed lenen om op het Mr. de Bruinplein mee te spelen.

Naast het reguliere aanbod is er Kanjers! een project voor kinderen met overgewicht en hun ouders.

Ook voor volwassenen in de wijk zijn er sport- en bewegingsactiviteiten.