Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

NIEUWS

Reactie op eerdere berichtgeving van Omroep West

16-07-2021

Nieuwsbericht

16 juli 2021

De Mussen vraagt gemeente om zorgvuldig proces, gericht op gezamenlijke oplossing voor financiële problemen.

Op 15 juli jl. is door wethouder Balster (PvdA) een brief naar de gemeenteraad gestuurd over de financiële situatie van De Mussen. Daarmee samenhangend is een nieuwsbericht geplaatst door Omroepwest. De wethouder geeft in zijn brief aan dat De Mussen op omvallen staat en eist een oplossing binnen twee weken. De Mussen herkent zich niet in de brief. De Mussen staat niet op omvallen binnen een paar weken en er is tijd om gezamenlijk en op een zorgvuldige manier tot een oplossing te komen.

Onduidelijke procesgang

In oktober 2019 heeft De Mussen bij de gemeente aangegeven dat de financiële problemen te groot werden om zelfstandig op te kunnen lossen. De Inspecteur Subsidies heeft daarop in het voorjaar van 2020 een rapport opgeleverd, waarin wordt aangegeven dat De Mussen niet alleen het financiële probleem kan oplossen, maar dat het aan het gemeentebestuur is om een keuze te maken of zij De Mussen financieel willen helpen. Met dit rapport is helaas niets gedaan. Daarna is er door de gemeente ruim de tijd genomen (15 maanden) voor drie vervolgonderzoeken waar vervolgens ook niets mee is gedaan. Aan alle onderzoeken heeft De Mussen constructief meegewerkt. En nu wordt van De Mussen verlangd binnen enkele weken met een saneringsplan te komen zonder enige bijdrage van de gemeente. Er is echter sprake van een gezamenlijk probleem, dat De Mussen niet helemaal alleen kan oplossen. De gemeente heeft hierin ook een duidelijke verantwoordelijkheid. Aan een dergelijke onzorgvuldige procesgang kunnen we niet meewerken.

Alleen kil saneren is geen oplossing

Het laatste onderzoek, waar de gemeente aan refereert, is alleen gekeken naar kostenreductie zonder de negatieve bijeffecten daarvan in beeld te brengen. Ook dit onderzoek biedt geen structurele oplossing. Door alleen te saneren blijft er van De Mussen niets meer over én het geeft geen uitzicht op een structureel gezonde financiële toekomst. Bovendien leidt sanering ertoe dat veruit het grootste deel van het geld dat De Mussen nu ophaalt uit onder andere Europese middelen, verdwijnt en niet meer kan worden aangewend voor de mensen in de Schilderswijk. Dit saneringsscenario is in feite het slechtst denkbare scenario voor zowel de mensen in de wijk, de gemeentefinanciën als De Mussen.

Afspraken met gemeente

De Mussen heeft aan de wethouder toegezegd om eind augustus met een aantal scenario’s te komen gericht op financieel herstel. Op dit moment is het zeker niet zo dat De Mussen op korte termijn zal omvallen. Dit is bij de gemeente bekend. Er is dus in tegenstelling tot wat de wethouder aangeeft geen afspraak en geen noodzaak om binnen twee weken met een plan te komen.

 

De Mussen heeft alle vertrouwen in de toekomst

De Mussen bestaat dit jaar 95 jaar en heeft altijd haar continuïteit kunnen waarborgen. In haar geschiedenis heeft De Mussen al veel problemen overwonnen.

De ondernemende instelling van De Mussen zorgt gelukkig al jarenlang voor continuïteit van de dienstverlening in de Schilderswijk. De welzijnssubsidie vormt een relatief beperkt deel van onze omzet (17%). Door fondswerving bij lokale, nationale en Europese fondsen en door bijdragen van private donateurs en bedrijven (in 2020 in totaal € 865.000,-) maakt De Mussen van elke euro welzijnsgeld € 2,23 euro ten bate van programma’s voor de Schilderswijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de gemeente een structureel gezonde financiële situatie kunnen bereiken en weer alle energie kunnen richten op de programma’s voor bewoners in de Schilderswijk.