Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

Extra ondersteuning voor kinderen

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij de pedagogisch jeugdwerker om hun zorgen en problemen te bespreken.