Samen spelen
in de buurt.

Afbeelding

Buitenschoolse opvang

Zie het activiteitenschema op het prikbord voor het actuele aanbod!
Verder kunnen kinderen ook kiezen om mee te doen met activiteiten die zijn
georganiseerd door Kinderwerk.