Samen bewegen
in de buurt.

VANDAAG

zaterdag 15 May

Jeugdsport- en beweegactiviteiten

BSV (buurtsportvereniging) De Mussen is actief op drie locaties in de Schilderswijk.
De hoofd locatie is buurtcentrum de Mussen, daarnaast zijn er ook sportactiviteiten in leefstijlcentrum WOW en in sportcentrum de Houtzagerij. Aan de
Sport-inloop activiteiten mogen kinderen onbeperkt deelnemen. Aan de Sport-keuze activiteiten mag twee keer per week deelgenomen worden (dit mogen twee verschillende soorten sport zijn). Voor de Sport-inloop én de Sport-keuze activiteiten moet je lid zijn van BSV De Mussen. Informatie over inschrijven en tarieven staan hieronder.

Heb je vragen over het sportaanbod?
Neem contact op met via: bsv@demussen.nl of via de buurtsportcoach jeugd Mandy.