Tweets

@ZusterLucretia Wie weet, ik zal de vacature doorsturen ! ^RB 17 uur 24 min ago
@Margot430 Bedankt voor het compliment ! 1 dag 18 uur ago
Als enige Nederlandse organisatie is De Mussen vertegenwoordigd bij het Europese Platform Erasmus+ in Spanje! Samen… https://t.co/2x8bqXEwJg 1 dag 18 uur ago
RT @RuthLowry: @De_Mussen show us the potential diversity of shed activity #2seassbs @ChiUniIOS @TomOutAndAbout @wellbeingpeople @Adice_Rou 1 dag 22 uur ago
RT @TomOutAndAbout: Discussions and rhythms in Den Haag to inspire the development of our #2seassbs Men's Sheds model @De_Mussen @healthand 1 dag 22 uur ago

Interreg 2 Zeeën programma

Het Interreg 2 Zeeën Programma is een Programma voor Europese Territoriale Samenwerking (ETS) en maakt daarmee integraal deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Het bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden van vier Lidstaten: Frankrijk, Engeland België/Vlaanderen en Nederland.

 Het PACE project (Providing Access to Childcare and Employment) is één van de projecten voor sociale innovatie.

De belangrijkste doelstelling van het PACE project is om tegemoet te komen aan twee belangrijke uitdagingen die gezinnen hebben: de toegang tot kinderopvang verbeteren en de toegang tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om trainingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met name voor ouders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. PACE wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. 

 

De 3 belangrijkste onderdelen van het PACE project zijn:

 • Nieuwe en meer toegankelijke vormen van kinderopvang uittesten
  • Door in flexibele/eenmalige kinderopvangplaatsen te voorzien.
  • Door ouders meer te betrekken bij de kinderopvang.
 • Nieuwe methoden uittesten om de toegang tot betaald werk te bevorderen.
  • Door in samenwerking met lokale partners de toegang tot werk te vergemakkelijken.
  • Door middel van persoonlijke mentoring en het ontwikkelen van vaardigheden ouders voor te bereiden op het vinden van betaald werk.
 • Het PACE model zodanig ontwikkelen dat het ook op de lange termijn kan blijven werken
  • Het organiseren van focus groepen met beleidsmakers en betrokken organisaties.
  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, met aanbevelingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde focus groepen, om het PACE project op lange termijn verder duurzaam uit te rollen. 

 

4 landen, 12 project partners, 1 doelstelling

Klik voor meer informatie over de partners in het PACE project op onderstaande links:

 

Belgie

 

Frankrijk

 

Nederland

 • ‘De Mussen’ in Den Haag

 

Verenigd Koninkrijk